Om oss

Om oss

Gudstjänster

Alla är varmt välkomna till gudstjänster! Vi möts oftast på söndagar kl. 10.00 i Betania.

De flesta gudstjänster innehåller bland annat sång, bön, predikan och
nattvard. Gudstjänsterna efterföljs av gemenskap kring fikaborden.
Frågor? Ring Fredrik Andrén på 073-783 51 95.

Bön

Varannan onsdagskväll, jämn vecka, är det bön i Betania mellan kl. 19.30-20.30. Alla är varmt välkomna!
Mission

Betaniaförsamlingen är en del av Evangeliska frikyrkan (EFK) och
därigenom stöttar församlingen olika projekt internationellt, nationellt
och regionalt. I församlingen finns ett missionsråd som har till uppgift
att ha kontakt med de missionärer som församlingen stöttar samt
uppdatera församlingen om vad som händer i de projekt vi bidrar till.
Det internationella arbete församlingen stöttar har sin tyngdpunkt i
Afrika.
Regionalt stöttar församlingen Hela Människan i Norrköping,
Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset samt Östgötagården i Rimforsa.