Gudstjänster

Alla är varmt välkomna till gudstjänster! Vi möts på söndagar kl. 10.00 i Betania.

Nattvardsgudstjänst firas en gång i månaden med betoning på tillbedjan. Gudstjänstdeltagarna erbjuds att dela sina tankar om tron och livet under dessa gudstjänster.

Samtalsgudstjänst är en enklare gudstjänstform där predikan varvas med samtal runt fikaborden i serveringssalen.

Gudstjänst är en samling med betoning på undervisning.

Tillsammansgudstjänst är en gudstjänst för alla åldrar med drama och mycket sång.

Bön

Varannan onsdagkväll, jämn vecka, är det bön i Betania mellan kl. 19.30-20.30. Alla är varmt välkomna!
Mission

Betaniaförsamlingen är en del av Evangeliska frikyrkan (EFK) och därigenom stöttar församlingen olika projekt internationellt, nationellt och regionalt. I församlingen finns ett missionsråd som har till uppgift att ha kontakt med de missionärer som församlingen stöttar samt uppdatera församlingen om vad som händer i de projekt vi bidrar till .

Det internationella arbete församlingen stöttar har sin tyngdpunkt i Afrika.

Nationellt bidrar församlingen till att finansiera utbildning på Örebro Teologiska högskola och EFK´s arbete med ungdomar.

Regionalt stöttar församlingen Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset samt Östgötagården i Rimforsa.