Församling

Församling

Vi vill vara Jesu efterföljare i gemenskap som hjälper varandra och andra att formas till Jesu efterföljare i gemenskap.

Vi är en kristen gemenskap som vill vara öppen för alla. Därför erbjuder vi många aktiviteter och samlingar och i princip varje söndag möts vi till gudstjänst.

Betaniaförsamlingen är en frikyrka vilket innebär att medlemskap är frivilligt och att den är fristående och fattar självständiga beslut om verksamheten.

Församlingen och dess verksamhet vill vara goda nyheter för världen genom att tala om och gestalta den Gud som genom Jesus visat sig vara en älskande och öppen famn som erbjuder världen hopp.

Betaniaförsamlingens vision är: Vi vill vara Jesu efterföljare i gemenskap som hjälper varandra och andra att formas till Jesu efterföljare i gemenskap.

Tillsammans med ca 300 andra lokala församlingar i Sverige utgör Betaniaförsamlingen samfundet Evangeliska frikyrkan (EFK) som  bedriver arbete över hela världen.